AVÍS LEGAL

Informació General

AutocaravanaSegarra, representada per Albert Olivas Linares amb DNI 46976090-Q i domicili social avinguda de Tàrrega, s / n (antiga carretera N-II) 25200 Cervera (Lleida), és titular de el portal www.autocaravanasegarra.com la qual es posa a disposició de tots aquells usuaris que pretenguin treballar amb nosaltres o desitgin informació sobre els serveis que prestem.

A l’efecte de qualsevol comunicació relativa als serveis oferts a través d’aquest web, pot adreçar-se a:

AutocaravanaSegarra representada per Albert Olivas Linares – DNI 46976090-Q | Avinguda de Tàrrega, s / n (antiga crtra. N-II) 25200 Cervera (Lleida) | Correu electrònic: info@autocaravanasegarra.com

Contingut del lloc web

La informació inclosa en el lloc web, ha seguit els requeriments estipulats per la Llei per a la seva elaboració, però de cap manera això implica que hagi d’estar necessàriament detallada, completa, exacta o mantenir actualitzada, degut en el seu cas a les variacions que puguin produir-se en la normativa, jurisprudència o altres documents d’interès considerats. La utilització de la informació proporcionada a través d’aquest lloc web és responsabilitat exclusiva de l’usuari, no sent AutocaravanaSegarra representada per Albert Olivas Linares, en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir, així com de l’aplicació o ús concret que pugui fer-se de la mateixa.

Drets d’autor i drets de propietat industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (que inclouen, entre d’altres, text, imatges, àudio, vídeo o programari) pertanyen a AutocaravanaSegarra representada per Albert Olivas Linares o, és el cas, a terceres persones. L’usuari podrà visualitzar tals elements i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

Enllaços

AutocaravanaSegarra representada per Albert Olivas Linares no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que, si s’escau, es puguin incloure en el mateix, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, de manera que l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat a l’contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos. AutocaravanaSegarra representada per Albert Olivas Linares li facilitarà periòdicament, una selecció de les disposicions legals específiques que li són d’aplicació, així com la identificació dels requisits legals corresponents.