Política de privacitat

Protecció de dades

Les dades personals subministrades són incorporades a un fitxer on s’emmagatzemen i tracten, responsabilitat de AutocaravanaSegarra, representada per Albert Olivas Linares amb DNI 46976090-Q i domicili social en avinguda de Tàrrega, s / n (antiga crtra. N-II) 25200 Cervera (Lleida) i correu electrònic: info@autocaravanasegarra.com

A l’facilitar-nos informació personal, accepta els termes i les condicions de la present Política de Protecció de Dades que posem a la seva disposició en el mateix procés de registre d’aquells, així com de forma permanent i accessible a través dels enllaços corresponents mitjançant la seva publicació electrònica .

Què s’entén per dades personals?

Les dades personals són les dades que identifiquen o permeten identificar una persona física. Una persona física identificable és aquella que es pot identificar directament o indirectament mitjançant la referència a un nom, un correu electrònic, un telèfon, una adreça postal o factors específics de la identitat física, fisiològica, genètica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona física.

Com fem servir les seves dades personals?

En AutocaravanaSegarra, representada per Albert Olivas Linares tractem la informació personal que el client facilita per donar resposta a la seva sol·licitud o consulta o per a la contractació d’un servei. Tot això en base a el principi de minimització pel qual les dades que podrem tractar seran adequades, pertinents i limitats als necessaris en funció dels fins per als quals van ser recollides i respectant sempre la voluntat de client.

Com compartim les seves dades personals?

Podem divulgar les seves dades personals a tercers quan sigui necessari per proporcionar accés als nostres serveis i per complir les nostres obligacions legals. No venem, lloguem ni revelem les seves dades personals a tercers que puguin usar-los amb fins de màrqueting i publicitat sense el seu consentiment.

Quins són els drets dels usuaris?

 

Respectem el seu dret a accedir a les seves dades personals, corregir-los, demanar la seva eliminació o sol·licitar que es restringeixi el nostre ús de les seves dades personals dins dels límits establerts per la llei vigent. També adoptem les mesures necessàries per assegurar-nos que les dades personals que recaptem són exactes i estan actualitzats.

  • Qualsevol persona té dret a accedir a les seves dades personals.
  • Si les seves dades personals són incorrectes o estan incomplets, té dret a demanar-nos que els actualitzem.
  • Pot demanar-nos que eliminem les seves dades personals.
  • Podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en el cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. Si ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si s’escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir qualsevol dels seus drets enviant una sol·licitud per escrit a en avinguda de Tàrrega, s / n (antiga crtra. N-II) 25200 Cervera (Lleida) o per correu electrònic a info@autocaravanasegarra.com

Una vegada que rebem la seva sol·licitud i sempre que aquesta contingui tots els requisits exigits per la llei de protecció de dades, atendrem la seva petició per garantir l’exercici dels seus drets.

Com protegim les dades personals?

 

Protegim les seves dades personals utilitzant les mesures de seguretat tècniques, organitzatives i administratives necessàries per reduir els riscos de pèrdua, ús indegut, accés no autoritzat, revelació i alteració.

Quant de temps conservem les seves dades?

 

Les dades per a la gestió de la relació amb el client, la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps que sigui necessari per proporcionar-li els serveis i / o productes que ha contractat. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable.

Contacte

 

Si té algun dubte sobre aquesta Política de Protecció de Dades, poseu-vos en contacte amb nosaltres:

  • Per correu electrònic a: info@autocaravanasegarra.com
  • Per correu ordinari a: avinguda de Tàrrega, s / n (antiga crtra. N-II) 25200 Cervera (Lleida)

Podeu imprimir, descarregar o conservar de qualsevol altra forma una còpia d’aquesta Política de Protecció de Dades (i de qualsevol versió revisada d’ella) per al seu arxiu.